logo managementtrefpunt

  • Plaats: Amsterdam

Lid Raad van Toezicht

Radical Reversibility in Amsterdam zoekt Leden Raad van Toezicht voor circa 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-08-2024

Radical Reversibility (RR) is een kunst- en onderzoekscollectief dat sinds 2017 uiteenlopende kunstprojecten initieert, creëert en produceert. RR bestaat momenteel uit vijf leden, te weten kunstenaar-onderzoekers Martine Stig, Elodie Hiryczuk en Sjoerd van Oevelen, curator-redacteur Frank van der Stok, en curator-schrijver Taco Hidde Bakker.

Stichting Radical Reversibility zoekt twee

Leden Raad van Toezicht
Voor de portefeuilles Financiën en Cultuur
een dag per drie maanden | circa 4 vergaderingen per jaar

RR opereert binnen de contexten van de hedendaagse kunst, academia en onderwijs en richt zich met name op fotografie en bewegend beeld. RR ziet het als haar missie om traditionele interacties tussen beeld, kijker en perceptie te analyseren en te problematiseren. Dit doet ze vanuit een transhistorische, interculturele en non-antropocentrische benadering.

RR functioneert als een platform dat (onderzoeks)projecten van kunstenaars, wetenschappers, curatoren en beschouwers presenteert door middel van tentoonstellingen, publicaties en publieksevenementen. RR draagt bij aan de ontsluiting van beeldend onderzoek en experimenten die zich richten op co-creatie en visuele zintuiglijkheid.

RR is een kleine enthousiaste en open organisatie die zichzelf wil blijven vernieuwen. De komende jaren legt RR zich toe op het initiëren van interdisciplinaire samenwerkingen en het professionaliseren van haar eigen organisatie op het vlak van governance, fair practice en diversiteit.

Binnen RR houdt de Raad van Toezicht (RvT) integraal toezicht op de bestuurlijke processen en vormt een onafankelijke sparringpartner voor de drie leden van het bestuur. De RvT bestaat uit twee tot maximaal drie personen met diverse deskundigheden en achtergronden. De leden vormen een collegiaal bestuur en werken volgens de principes van de Codes Governance Cultuur, Diversiteit en Inclusie, en Fair Practice.

We verwelkomen kandidaten van alle genders en seksuele geaardheden, geloofsovertuigingen, culturele achtergronden, nationaliteiten, leeftijden en lichamelijke vermogens. De kandidaten hebben voldoende beheersing van de Nederlands taal en spreken bij voorkeur Engels.

Kwalificaties
De leden van de RvT worden geacht gezamenlijk te beschikken over inzicht en beoordelingsvermogen, en herkennen zich in een of meer van de volgende kwalificaties:

Affiniteit voor kunst en de uitwisseling met andere disciplines;
Kennis van de culturele sector en / of relevante doelgroepen;
Ervaring op het gebied van bestuur (junior / senior);
Kennis van, of interesse in de Codes Governance Cultuur, Diversiteit en Inclusie en/of Fair Practice;
Kritische houding en empathisch vermogen.

Taken
De taken van de RvT hebben betrekking op het houden van toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting om het beleid, de langetermijnvisie en jaarplannen van RR te borgen.

Portefeuille Financiën
Voor de portefeuille Financiën zoekt RR een kandidaat met ervaring in financieel bestuur en bedrijfsvoering. Deze ziet toe op de financiën van de stichting en fungeert als klankbord voor het bestuur. Tot de taken behoren onder andere:

Controle van de jaarplannen, -verslagen en fondsenwerving
Advies over financiële kansen en risico’s
Portefeuille Cultuur
Voor de portefeuillehouder Cultuur zoekt RR een kandidaat met ervaring in culturele organisaties. Deze geeft advies bij het verder ontwikkelen van het profiel en de activiteiten van RR. Tot de taken behoren onder andere:

Controle van de culturele plannen, -verslagen en fondsenwerving
Advies over culturele positionering, planvorming en kennisdeling
Vergoeding en Tijdsinvestering

De functie is onbezoldigd, onkosten kunnen in overleg worden vergoed, en er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De geschatte tijdsinvestering bedraagt een dag per drie maanden bij een vergaderfrequentie van gemiddeld vier vergaderingen per jaar. De zittingstermijn van RvT leden bedraagt vier jaar, herbenoeming kan eenmaal plaatsvinden.

Bent u geïnteresseerd?
Stuur voor 1 augustus 2024 een mail met cv en motivatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wilt u meer informatie? Neem contact op via dit zelfde email adres.

De gesprekken zullen begin september plaatsvinden.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website. https://radicalreversibility.org/

Zoek op trefwoord